X89 Napaść z użyciem innych określonych środków chemicznych i szkodliwych substancji

EN: Assault by other specified chemicals and noxious substances
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: