Y19 Zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne i szkodliwe substancje, o nieokreślonym zamiarze

EN: Poisoning by and exposure to other and unspecified chemicals and noxious substances, undetermined intent
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: