Y18 Zatrucie przez narażenie na pestycydy, o nieokreślonym zamiarze

EN: Poisoning by and exposure to pesticides, undetermined intent
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: