Y14 Zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancjami biologiczne, o nieokreślonym zamiarze

EN: Poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances, undetermined intent
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: