X69 Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne i szkodliwe substancje

EN: Intentional self-poisoning by and exposure to other and unspecified chemicals and noxious substances
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: