X67 Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary

EN: Intentional self-poisoning by and exposure to other gases and vapours
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: