X60 Zamierzone zatrucie przez narażenie na nieopioidowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne

EN: Intentional self-poisoning by and exposure to nonopioid analgesics, antipyretics and antirheumatics
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: