X66 Zamierzone zatrucie przez narażenie na rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe pochodne węglowodorów i ich pary

EN: Intentional self-poisoning by and exposure to organic solvents and halogenated hydrocarbons and their vapours
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: