X64 Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne

EN: Intentional self-poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: