X63 Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne leki działające na układ nerwowy wegetatywny

EN: Intentional self-poisoning by and exposure to other drugs acting on the autonomic nervous system
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: