X40-X49 Wypadkowe zatrucie przez narażenie na działanie szkodliwych substancji

EN: Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: