Y15 Zatrucie przez narażenie na alkohol, o nieokreślonym zamiarze

EN: Poisoning by and exposure to alcohol, undetermined intent
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: