Y17 Zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary, o nieokreślonym zamiarze

EN: Poisoning by and exposure to other gases and vapours, undetermined intent
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: