Y00 Napaść z użyciem narzędzia tępego

EN: Assault by blunt object
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: