Y35 Interwencja prawna

EN: Legal intervention
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Y35.0 Interwencja prawna z użyciem broni palnej
  EN: Legal intervention involving firearm discharge
  • Interwencja prawna z użyciem następujących rodzajów broni:
   EN: Legal intervention with:
   • karabin maszynowy
    EN: machine gun
   • rewolwer
    EN: revolver
   • śrut lub pocisk gumowy
    EN: rifle pellet or rubber bullet
 • Y35.1 Interwencja prawna z użyciem materiałów wybuchowych
  EN: Legal intervention involving explosives
  • Interwencja prawna z użyciem następujących materiałów:
   EN: Legal intervention with:
   • dynamit
    EN: dynamite
   • ostrzał artyleryjski
    EN: explosive shell
   • granat
    EN: grenade
   • moździerz
    EN: mortar bomb
 • Y35.2 Interwencja prawna z użyciem gazu
  EN: Legal intervention involving gas
  • Duszenie przez gaz
   EN: Asphyxiation by gas
  • Uraz przez gaz łzawiący
   EN: Injury by tear gas
  • Zatrucie gazem
   EN: Poisoning by gas
 • Y35.3 Interwencja prawna z użyciem narzędzi tępych
  EN: Legal intervention involving blunt objects
  • Uderzenie:
   EN: Hit, struck by:
   • pałką
    EN: baton
   • narzędziem tępym
    EN: blunt object
   • prętem
    EN: stave
 • Y35.4 Interwencja prawna z użyciem narzędzi ostrych
  EN: Legal intervention involving sharp objects
  • Przecięcie
   EN: Cut
  • Zranienie bagnetem
   EN: Injured by bayonet
  • Zasztyletowanie
   EN: Stabbed
 • Y35.5 Prawna egzekucja
  EN: Legal execution
  • Dowolna egzekucja wykonana na polecenie władz sądowych lub rządzących [stale lub czasowo], taka jak:
   EN: Any execution performed at the behest of the judiciary or ruling authority [whether permanent or temporary], such as:
   • otrucie gazem
    EN: asphyxiation by gas
   • dekapitacja (przy użyciu gilotyny)
    EN: beheading, decapitation (by guillotine)
   • kara śmierci
    EN: capital punishment
   • przy użyciu krzesła elektrycznego
    EN: electrocution
   • przez powieszenie
    EN: hanging
   • przez otrucie
    EN: poisoning
   • przez rozstrzelanie
    EN: shooting
 • Y35.6 Interwencja prawna z użyciem innych określonych środków
  EN: Legal intervention involving other specified means
  • Torturowanie
   EN: Manhandling
 • Y35.7 Interwencja prawna z użyciem nieokreślonych środków
  EN: Legal intervention, means unspecified
Powiązane kody: