Z64.2 Poszukiwanie i akceptacja interwencji fizycznych, żywieniowych i chemicznych, o których wiadomo, że są niebezpieczne i szkodliwe

EN: Seeking and accepting physical, nutritional and chemical interventions known to be hazardous and harmful
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: