D43 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze mózgu i ośrodkowego układu nerwowego

EN: Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of brain and central nervous system
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: