P02.1 Stan płodu i noworodka spowodowany innymi rodzajami oddzielenia łożyska i krwawieniami

EN: Fetus and newborn affected by other forms of placental separation and haemorrhage
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Oddzielenie się łożyska
  EN: Abruptio placentae
 • Krwotok z nieznanych przyczyn
  EN: Accidental haemorrhage
 • Krwotok przedporodowy
  EN: Antepartum haemorrhage
 • Uszkodzenie łożyska na skutek nakłucia jamy owodni, cięcia cesarskiego lub chirurgicznego indukowania czynności porodowej
  EN: Damage to placenta from amniocentesis, caesarean section or surgical induction
 • Utrata krwi matki
  EN: Maternal blood loss
 • Przedwczesne oddzielenie się łożyska
  EN: Premature separation of placenta
Powiązane kody: