C81-C96 Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

EN: Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: