R83-R89 Nieprawidłowe wyniki badań innych płynów ustrojowych, substancji i tkanek, bez rozpoznania

EN: Abnormal findings on examination of other body fluids, substances and tissues, without diagnosis
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: