R87 Nieprawidłowe wyniki materiału pobranego z żeńskich narządów płciowych

EN: Abnormal findings in specimens from female genital organs
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: