R90-R94 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych i czynnościowych, bez rozpoznania

EN: Abnormal findings on diagnostic imaging and in function studies, without diagnosis
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: