R93.3 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych innych części przewodu pokarmowego

EN: Abnormal findings on diagnostic imaging of other parts of digestive tract
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: