R93.8 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych innych określonych części ciała

EN: Abnormal findings on diagnostic imaging of other specified body structures
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Nieprawidłowe wyniki badań radiologicznych skóry i tkanki podskórnej
    EN: Abnormal radiological finding in skin and subcutaneous tissue
  • Przesunięcie śródpiersia
    EN: Mediastinal shift
Powiązane kody: