R90 Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych ośrodkowego systemu nerwowego

EN: Abnormal findings on diagnostic imaging of central nervous system
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: