R93.7 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych innych części układu mięśniowo-szkieletowego

EN: Abnormal findings on diagnostic imaging of other parts of musculoskeletal system
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: