R93 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych innych struktur ciała

EN: Abnormal findings on diagnostic imaging of other body structures
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: