R93.0 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych czaszki i głowy, niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Abnormal findings on diagnostic imaging of skull and head, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: