Z01.6 Badanie radiologiczne niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Radiological examination, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Rutynowe badanie radiologiczne klatki piersiowej
    EN: Routine chest X-ray
  • Rutynowa mammografia
    EN: Routine mammogram
Powiązane kody: