Z00.4 Ogólne badanie psychiatryczne, niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: General psychiatric examination, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: