Z04.6 Ogólne badanie psychiatryczne wymagane przez władze

EN: General psychiatric examination, requested by authority
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: