Z36.9 Badanie przesiewowe, nieokreślone

EN: Antenatal screening, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: