Z02.9 Badanie dla celów administracyjnych, nieokreślone

EN: Examination for administrative purposes, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: