Z01.2 Badanie dentystyczne

EN: Dental examination
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: