Z00.8 Inne badania ogólne

EN: Other general examinations
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Badanie stanu zdrowia w ramach badań populacyjnych
    EN: Health examination in population surveys
Powiązane kody: