R68.8 Inne określone objawy i dolegliwości ogólne

EN: Other specified general symptoms and signs
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: