R19.8 Inne określone objawy i dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego i jamy brzusznej

EN: Other specified symptoms and signs involving the digestive system and abdomen
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: