R44.8 Inne i nieokreślone objawy i dolegliwości dotyczące odczuwania i spostrzegania

EN: Other and unspecified symptoms and signs involving general sensations and perceptions
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: