R29.8 Inne i nieokreślone objawy i dolegliwości dotyczące układu nerwowego i mięśniowo­‑szkieletowego

EN: Other and unspecified symptoms and signs involving the nervous and musculoskeletal systems
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: