R41.8 Inne i nieokreślone objawy i dolegliwości dotyczące funkcji poznawczych i świadomości

EN: Other and unspecified symptoms and signs involving cognitive functions and awareness
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: