R29 Inne objawy i dolegliwości dotyczące układu nerwowego i mięśniowo­‑szkieletowego

EN: Other symptoms and signs involving the nervous and musculoskeletal systems
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: