R09.8 Inne określone objawy i oznaki chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego

EN: Other specified symptoms and signs involving the circulatory and respiratory systems
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Szmer (tętniczy)
  EN: Bruit (arterial)
 • Wypuk patologiczny
  EN: Chest abnormal percussion
 • Szmery tarcia
  EN: Chest friction sounds
 • Wypuk bębenkowy
  EN: Chest tympany
 • Rzężenia
  EN: Rales
 • Słabe tętno
  EN: Weak pulse
Powiązane kody: