R41 Inne objawy i dolegliwości dotyczące funkcji poznawczych i świadomości

EN: Other symptoms and signs involving cognitive functions and awareness
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: