R41.1 Amnezja następowa

EN: Anterograde amnesia
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: