Z01.8 Inne określone badania specjalne

EN: Other specified special examinations
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: