Z01 Inne badania specjalne i badania dodatkowe osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby

EN: Other special examinations and investigations of persons without complaint and reported diagnosis
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: