Z01.9 Badanie specjalne, nieokreślone

EN: Special examination, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: