R70-R79 Nieprawidłowe wyniki badań krwi, bez rozpoznania

EN: Abnormal findings on examination of blood, without diagnosis
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: