Z04.3 Badanie i obserwacja następstw innych wypadków

EN: Examination and observation following other accident
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: