R82 Inne nieprawidłowe wyniki badania moczu

EN: Other abnormal findings in urine
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: